Giới thiệu

Lecci Hoạt động trong lĩnh vực thời trang bao gồm 

   

   Nhà Bán Lẻ Thời Trang : www.lecci.vn

   Nhà Đào Tao Thời Trang:www.lecci.com.vn

   Nhà Sản Xuất Thời Trang